Επιτροπές

Επίτιμος Πρόεδρος του Συνεδρίου

René KaësΟργανωτική Επιτροπή

Κλήμης Ναυρίδης, Πρόεδρος
Κατερίνα Βαλαβανίδη
Ελένη Βεϊνόγλου-Νέγρη
Ειρήνη Ιωάννοβιτς
Μαρία Κοκκώση
Ελεάνα Παπαγεωργίου
Μιχάλης Πέτρου

Επιστημονική Επιτροπή

Γρηγόρης Βασλαματζής, Πρόεδρος
Pierre Benghozi
Olivier Bonard
Anne Brun
Bernard Chouvier
Bernard Duez
Georges Gaillard
Guy Gimenez
Denis Hirsch
Ευτυχία Καλλιτεράκη
Γιώργος Κωστούλας+
Σωτήρης Μανωλόπουλος
Denis Mellier
Λίλα Μητσοπούλου
Χαράλαμπος Παπαγεωργίου
Jean-Pierre Pinel
Magali Ravit
Philippe Robert
Στέλιος Στυλιανίδης
Αναστασία Τόλιου
Claudine Vacheret

© 2021 3ο Διεθνές Συνέδριο Ψυχανάλυση και Ομάδα