Προσκεκλημένοι Ομιλητές

Προσκεκλημένοι Ομιλητές

René Kaës
Σωτήρης Μανωλόπουλος
Jean Pierre Pinel,
Philippe Robert

© 2022 3ο Διεθνές Συνέδριο Ψυχανάλυση και Ομάδα